27
Oct 15

Weg uit Nederland of zelfs Europa?

Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over Nederland en over hun toekomst daarin. Reden is de enorme stroom vluchtelingen, die over Europa wordt uitgestrooid. Ze zijn bang voor hun baan en vrezen dat Nederland weer in een crisis wordt gestort. Die vluchtelingen kosten de gemeenschap zeker de eerste jaren veel geld, vooral omdat de integratie niet makkelijk zal verlopen door taalproblemen, achtergrond en geloof. Door gezinshereniging kan het aantal vluchtelingen nog verviervoudigen. In het verleden is die integratie vaak verkeerd afgelopen. Zo werd recent bekend, dat bijvoorbeeld mensen uit Somalië slecht integreren en meer dan 70% ook na vele jaren nog in de steun zit. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit, dat veel Somalische mensen analfabeet zijn.

Ah-4BOxFgFKDX9pYF9kqjKYaxFTSQv9kPTa-k0XyWcJ6 Dat schijnt in Syrië niet veel beter te zijn: door de langdurige oorlog is het onderwijs al jaren onder de maat. En wie moet daar in de toekomst aan de macht komen? Assad met veel bloed aan zijn handen van wat toch zijn burgers zouden mogen worden genoemd. De rebellen? Als die aan de macht komen, zal er ook geen regering van Nationale eenheid gevormd kunnen worden. We hebben in het recente verleden gezien, dat dat in elk geval in Lybië en Egypte niet heeft gewerkt, dus waarom zou dat wel lukken in Syrië? En de ramp is niet te overzien, als het IS lukt de macht te grijpen. Tegenspraak wordt daar in elk geval niet getolereerd, net als ander geloof en homosexualiteit. Vrouwen blijven dan minderwaardig, maar dat is in meerdere landen in het Midden-Oosten het geval.
Huub Teesing blijft voorstander van opvang in de regio en terug naar het eigen land als de situatie dat mogelijk maakt. Dat mag geld kosten, want dat kost opvang ook. Maar Europa mag niet accepteren, dat de Turkse regering van Erdohan ernstig misbruik maakt van de situatie. Waarom mogen de Koerden zich niet een stuk van Syrië toe-eigenen? Maar dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de rust en vrede in dat gebied. En Koerden uit Turkije kunnen zich dan vestigen in dat gebied, waardoor zij ook verlost zijn van die regering van Erdohan. Voor de bescherming van hun grenzen moeten ze wel op steun van de NAVO kunnen rekenen, zeker zolang het gevaar van IS in de regio aanwezig is, aldus Huub Teesing, die zich ernstig zorgen maakt over de onveilige situatie in het Midden-Oosten. Waar moeten de Nederlanders dan naartoe, als ze het land willen verlaten? Wellicht is Canada een interessante optie? En anders Australië en Nieuw-Zeeland. Die kunnen Nederlanders, die van aanpakken weten, nog steeds goed gebruiken….

13
Oct 15

Volgende zomer vrij

Zitten we eindelijk weer in een economische groei, worden we volgende zomer afgeremd vanwege het feit dat “We” er niet bij zijn.

20150301110208Hoe is het toch mogelijk dat in een land met bijna 17 miljoen bondscoaches, een enorme aanwas aan voetbaltalenten, een enorme kennis van voetbal hebben (de Nederlandse School) en de laatste grote toernooien (WK) een 2e en 3e plek hebben behaald, aldus Huub Teesing.

Eigenlijk tekende zich dit scenario al een lange tijd geleden aan. Het voetbal is de laatste jaren nooit echt van een hoog niveau geweest (op een enkele pass van zoon Daley na).

De liefhebber van mooi voetbal komt eigenlijk nergens meer aan zijn trekken, laat staan dat deze verwend worden. De kloof die zich tussen arm en rijk af en toe in Nederland zich afspeelt, ziet men steeds vaker tussen het voetbal in Europa.

Nederland heeft hierin niks meer te vertellen. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat onze voetbalrechten voor een paar tientjes worden verkocht, maar ook uit de huidige cijfers van de UEFA coëfficiëntenlijst.

We worden hier veel te makkelijk voorbij gesukkeld door het hele Oostblok en onze zuiderburen.
Huub Teesing verwijt onze stand op deze ranglijst aan het feit dat er geen echte “mannen” meer spelen in onze competitie. Types als een Jaap Stam en John de Wolf, verdedigers die angst bij hun tegenstander inboezemden… Dat soort mannen zijn er niet vandaag de dag.

Wesley Sneijder zei het afgelopen week mooi in een interview: Vroeger hadden we hier echte kerels in het kamp van Oranje, nu zijn het jonge mannetjes die liever op een Playstation zitten te spelen…

Een diepe zucht vanuit Huub Teesing als Nederland zich vanavond tegen Tsjechië moet redden voor een plek volgend jaar in Frankrijk…

Zoniet, dan een lange zomerslaap volgend jaar

13
Oct 15

Asielzoekerscentrum (AZC) beter dan buurthuis?

Een enorme stroom aan vluchtelingen is de laatste maanden of beter gezegd de laatste jaren op gang gekomen richting Europa.

Huub Teesing Wat Huub Teesing blijft verbazen is het feit dat de uitgesproken mening van zovelen er voor zorgt dat heel Nederland nu op zijn achterste poten staat. De politici duikelen letterlijk over elkaar heen om hun uitgesproken visie zo hard mogelijk over de bühne te brengen.

Huub Teesing vind het dan ook ronduit vreemd dat hier gesproken wordt over mensen in een 3e persoon. De wijze waarop wordt omgesprongen met mensen uit een ander land roept vervelende herinneringen op aan een lange tijd geleden.

Hoe is het mogelijk dat wij mensen hier express laten wennen aan een versobering van onze cultuur? Wij willen toch graag dat mensen zich aanpassen? Laten we hun dan express geen Nederlands leren, maar zo snel mogelijk aan het werk krijgen?

De AZC waarin we op dit moment vluchtelingen opvangen zijn vrij sober, laten we er dan in ieder geval het beste van maken en deze mensen normaal verwelkomen. Zij die hier naar toe zijn gekomen wilde dit niet allemaal heel graag. Daar zit de fout die vele maken.

Om deze mensen dan angst in te jagen door molotov’s te gooien en hakenkruizen te tekenen lijkt Huub Teesing niet de oplossing.

Laten we deze mensen zo goed mogelijk integreren en welkom heetten zoals we dat zelf ook zouden willen op het moment dat wij bij hun te “gast” zouden zijn in hun land.

Nederland is en blijf een land van ons allemaal aldus 

08
Oct 15

Diesel luchtvervuilend?  De politiek is aan zet!

Het Volkswagenconcern wordt nu aan de paal genageld, maar het zou best kunnen zijn, dat dit het topje van de ijsberg is.  Er zijn door de auto-industrie geweldige stappen gezet, zowel met benzinemotoren als met dieselmotoren. De verbruikscijfers zijn de laatste 10 jaar enorm gedaald, maar de vraag is nu wel, of de politiek niet té ver is doorgeslagen.  Volgens Huub Teesing zijn de emissie-eisen door de politiek te sterk aangedikt en is onvoldoende gekeken wat haalbaar is.  En dat moet ook nog eens betaalbaar zijn.  Euro 3, euro 4, euro 5 en zelfs euro 6 zouden theoretisch geweldig zijn, maar is dat technisch betaalbaar te realiseren?  De emissie-waarden van de benzine- en dieselmotoren zijn  de afgelopen 10-15 jaar enorm verbeterd, zelfs exponentieel.  En als het niet meer haalbaar is, dan ligt fraude op de loer….

AtzdTeRRqo6T3jZUivW4ilFJkuRRQHV6EP03alw9qLt- De politiek zal zich moeten afvragen, of ze niet té ver zijn doorgeschoten.  Allerlei belastingmaatregelen zijn er aan opgehangen.  Zoals met de hybride auto’s, die in het stadsverkeer goed elektrisch kunnen rijden, maar op de grote weg is dat onmogelijk, waardoor het verbruik vergelijkbaar is met gewone verbrandingsmotoren, aldus Huub Teesing.

Trouwens, de officiële verbruikscijfers zijn een lachertje. Een autofabrikant verkoopt zijn type auto met een verbruik van 1: 20, maar er is geen enkele eigenaar die daar in de praktijk bij in de buurt komt.  Dit komt omdat de officiële verbruikcijfers in optimale omstandigheden wordt gemeten, en die wijken sterk af van de praktische situatie op de weg.  Het zou veel eerlijker zijn, aldus Huub Teesing, als de Europese unie een circuit laat aanleggen, waar allerlei omstandigheden kunnen worden nagebootst, maar deze omstandigheden moeten dan wel voor alle autofabrikanten gelijk zijn. Als de luchtvochtigheid verschilt van de aangenomen standaard, dat kan dit met een factor worden gecorrigeerd.  Dat geldt ook voor de temperatuur en de wind. Een algemeen erkend testbureau zoals de TüV of de ANWB moeten de testen uitvoeren voor alle typen auto’s, die op de markt worden gebracht.  Elektronische manipulaties moeten worden uitgesloten.

 


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes