19
Feb 16

Innovatie, een kracht van Nederland?

Zoals bekend kunnen innovaties de economische groei stimuleren. Dan moeten bedrijfsleven, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties wel goed samenwerken, aldus Huub Teesing.  Wil Nederland concurrerend blijven, dan moet een goed onderwijs en stevig innovatiebeleid een belangrijk speerpunt zijn van de regering.  En daar blijkt toch wel de schoen te wringen.  Hoeveel jongeren beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift?  Als je verslagen leest van studenten, dan wemelt het van de taalfouten.  Gelukkig is nu nog de kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeksinstituten hoog en worden veel patenten aangevraagd, mede dankzij het feit dat de samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven goed is. Maar ook daar beginnen we achter te lopen in vergelijking met landen als Duitsland en de Verenigde Staten.

3Waar we wel positief in uitspringen, is de infrastructuur.  Regelmatig terugkerende files, omleidingen en opgebroken wegen doen wellicht anders vermoeden, maar de Nederlandse infrastructuur scoort heel goed. Nederland is dan ook een geweldig doorvoerland geworden, waarvan de haven van Rotterdam erg van heeft geprofiteerd.   Een uitgebreide en efficiënte infrastructuur is dus belangrijk voor het functioneren van de economie, aldus Huub Teesing.  Bij opkomende landen is dat vaak niet het geval, waardoor veel economische potentie daar blijft liggen.  Een slechte infrastructuur belemmert immers de binnen- en buitenlandse handel.

Hoewel Nederland goed scoort op een aantal punten, zijn er ook duidelijke achterblijvers. Het is in Nederland moeilijk om een goede financiering te krijgen voor nieuwe ideeën. Andere problemen, volgens Huub Teesing, zijn de weinig flexibele arbeidsmarkt, het huidige belastingstelsel en de veel te grote overheid.  Het bedrijfsleven heeft  te maken met veel te veel wet- en regelgeving.  Daardoor kunnen bedrijven veel minder snel inspelen op kansen en hebben ze ook veel minder de mogelijkheid nieuwe ideeën te testen.  Vooral dat laatste zou fiscaal aantrekkelijker moeten worden gemaakt, aldus Huub Teesing. Voor Nederland blijft er dus nog voldoende werk aan de winkel….

19
Feb 16

Waarom doet Denemarken het beter dan Nederland?

Ik zag recent in de pers een lijstje van de top 10 meest tevreden landen in de wereld.  Daar stond ook Nederland bij, maar het kleine landje Denemarken stond nog ruim boven ons. Hoe is dat nu mogelijk, want het land heeft heel veel bureaucratie en ruimhartige voorzieningen, nog meer dan in Nederland.  Volgens Huub Teesing  nemen deze voorzieningen de prikkels weg om te gaan werken. Het is ook bekend, dat een beleid, dat erop gericht is werklozen te helpen, vaak leidt tot langdurige werkeloosheid. En als de verzorgingsstaat op orde is, dan wordt dat een onderdeel van de verwachting onder de bevolking.  En dan zou je steeds meer moeten geven om de bevolking tevreden te houden.  In Nederland bouwen we die verzorgingsstaat juist een beetje af omdat die onbetaalbaar is geworden.  Waarom lukt het die Denen dan wel?

2Volgens Huub Teesing gooit Denemarken hoge ogen op het terrein van (arbeids-)produktiviteit en bedrijfsklimaat.   En als het gaat om het gemak van zakendoen, dan valt Nederland uit de toon. Eén van de beloftes van kabinet Rutte was een verminderde regeldruk, maar na zo’n 6 jaar regeren moet je toch wel concluderen, dat de regeldruk meer en de reeds lange procedures alleen maar langer zijn geworden.  Het verkrijgen van een bouwvergunning kost in Nederland veel tijd en geld. Als voorbeeld noemt Huub Teesing de lange procedures die nodig waren voor de Maasvlakte, terwijl dat voor een grote uitbreiding van de haven in Shanghai slechts een half jaar duurde….  Nederland had toonaangevend kunnen zijn op het gebied van het bouwen van windmolens, maar trage procedures en weinig subsidiebereidheid deden de produktie voor een groot deel verhuizen naar Denemarken.  En als je nu ziet hoeveel windmolens er nu reeds zijn in ons land en hoeveel er nog zullen worden geplaatst, dan is ook dat een gemiste kans.  Denemarken scoort ook beter op het gebied van arbeidsflexibiliteit, terwijl ook de staatsschuld lager is.

Kortom, we kunnen nog heel wat leren van dat kleine landje, aldus Huub Teesing

19
Feb 16

Investeren in de nieuwe economie

Wie vandaag de dag nog denkt dat investeren alleen voor de zeer vermogende Nederlanders is, heeft het goed mis.

Huub Teesing investeert al jaren in start ups en plukt hier naar eigen zeggen af en toe best goede vruchten van. Het rendement is in ieder geval vele malen beter dan het vermogen weg zetten bij een bank…..

Veel Nederlanders “potten” nog steeds hun zuur verdiende en veel te hoog belaste vermogen op een traditionele bank. De vraag is echter, in hoeverre heeft zoiets nog toekomst? Het huidige klimaat waarmee eenvoudig geld kan worden uitgeleend is echter gunstig, maar op het moment dat het verkrijgen van liquide middelen eenvoudig wordt, is het rentepercentage simpelweg niet interessant genoeg om vermogen te laten verpieteren bij een bank, aldus Huub Teesing.

1Veel meer Nederlanders kiezen er de laatste jaren er dan ook voor om een klein bedrag apart te leggen om de economie een nieuwe boost te geven. Startups kunnen dan middels de bekende crowdfunding platformen kijken naar mogelijkheden om hun bedrijf van een goede financiële injectie te voorzien. Deze manier van investeren vergt doorgaans weinig aandacht daar het gaat om vaak preferente aandelen welke ook nog eens door heel veel verschillende mensen worden aangekocht.

De nieuwe economie kenmerkt zich volgens Huub Teesing dan ook als een economie waarin de gevestigde orde moet kijken naar hun eigen corebusiness. Veel gehoorde verhalen gaan dan ook over “unicorns” of disruptive trendsetters welke men veelal tegenkomt in de online markt, en ook de bancaire sector of de healthindustrie.

Het spel van investeren is de laatste jaren wel veranderd. Waar voorheen men een “aandelenpakket” had en hiervoor een bepaald bedrag reserveerde om gewoonweg een aantal jaar te laten staan en te hopen dat hier iets uitkomt, ziet men een verschuiving van de manier waarop investeerders kijken naar hun vermogen. Alles moet en kan sneller vandaag de dag. Dit heeft simpelweg te maken dat alles informatie sneller en beter kan worden tentoongesteld. Grote bedrijven zijn te besturen met smartphone, en rendementen krijgen een kortere ROI doordat men sneller geld wenst te verdienen.

Huub Teesing vind dan ook dat niet alleen investeerders aan het veranderen zijn net zo als de economie aan het veranderen is, maar ook de manier waarop. Dit kan uiteraard goede gevolgen hebben voor de economie, maar tja, dat weet niemand vooralsnog……

19
Feb 16

Bijtelling

Huub Teesing vind dat de bijtelling die vandaag de dag worden door belast aan de “leaserijder” absurd hoog geworden de laatste jaren. Het nieuwe incassomiddel van de Staat moet er voor zorgen dat er meer inkomsten worden gegenereerd, echter is dit een doorn in het oog van vele Nederlanders.

Waarom kunnen we niet eens kijken naar onze oosterburen? Huub Teesing vind namelijk dat indien de accijnzen en extra kosten worden opgenomen in het benzinetarief hier automatisch meer wordt betaald indien men meer kilometers rijdt. De huidige % die worden doorbelast zijn vaak gebaseerd op verkeerde cijfers die door de auto industrie worden gemanipuleerd.

AhezoRdlbb8Tfy2-0bmEXUbE3wnAwrLzZj7shVBXYpwh Huub Teesing vindt dat als een leaserijder een “groene auto” rijdt, deze ook moet zorgdragen dat hij/ zij tenminste 75% van haar kilometers op basis van elektriciteit moet gaan rijden. Nu zorgt deze patstelling ervoor dat men plugin-hybride auto’s gaat rijden maar deze nooit oplaad. Dit heeft immers totaal geen invloed op de prijs die men er maandelijks privé voor betaald.

Het landschap van lease auto’s zal daarom ook de komende jaren ongetwijfeld blijven veranderen op het moment dat de bijtelling ook telkens blijft veranderen. Waar voorheen auto’s maar 50 km op elektriciteit konden rijden, wordt nu inmiddels 250 km of zelfs 400 km in sommige gevallen behaald.

Doordat het daarom aantrekkelijk zal gaan worden om auto’s naar de privé sfeer te gaan halen zal de doorsnee Nederlander de komende jaren meer gaan kijken naar het financieren van auto’s om zo de bijtelling te ontlopen. De leasebedragen kunnen veelal bij het salaris worden opgeteld en men bespaart zichzelf hier mee een hoop gezeur en ongemakken.

Daar Nederland zijn verplichtingen aan Brussel zeker niet zal gaan waarmaken als het gaat om de uitstoot van C02, is men nu bezig om op de kleintjes te letten in plaats van naar het grotere plaatje te kijken. De Engelsen noemen dit met een mooie spreuk “Pennywise and pound foolish”….

19
Feb 16

Nederland als belastingparadijs?

Een veel gehoorde term in Nederland is dat het absurd is dat we als particulieren zoveel belasting betalen….

Huub Teesing weet waar deze uitspraak vandaan komt. Namelijk de hardwerkende laag van onze samenleving welke meer dan 50% moet afstaan aan onze “ blauwe vrienden “ van de fiscus.

Desondanks is alles in ons kleine kikkerlandje wel enorm goed geregeld. In de landen om ons heen gelden namelijk totaal andere wetten en regels als het gaat om zorg, huisvesting, belasting en ga zo maar door.

Ondanks dat Nederland enorm aan het vergrijzen is, wordt hier enorm goed gekeken naar voorzieningen welke door de staat worden betaald.

Hoe kan het dan toch dat veel buitenlandse ondernemingen zich nu vestigen in Nederland? Is het belastingstelsel voor Nederland dan zo anders dan voor de hardwerkende bevolkingsgroep?

Veel multinationals maken gebruik van aangepaste regelingen. Het verdiende geld komt in Nederland binnen en wordt daarna direct “doorgesluisd” naar nog betere oorden met een nog gunstiger belastingklimaat. Een veel gehoorde kreet in dit circuit is de double dutch….

Ah-4BOxFgFKDX9pYF9kqjKYaxFTSQv9kPTa-k0XyWcJ6Grote bedrijven hebben altijd meer in de spreekwoordelijke “pap te brokkelen” dan de gemiddelde MKB onderneming in Nederland. Huub Teesing weet dat ondernemingen van een bepaald niveau een deal kunnen sluiten met de fiscus. Dat is al jaar en dag een manier om in Nederland in ieder geval nog een bepaalde vorm van additionele inkomsten te vergaren. Als wij het niet doen, dan doet een ander land het wel. De miljoenen welke Google en Apple ons betalen zijn erg interessant. En eerlijk gezegd hoeft Nederland hier verder vrij weinig voor te doen.

Zo zijn er in Amsterdam enkele trustkantoren waar soms meer dan 100 miljard doorheen gaat op 1 dag…. Eigenlijk best vreemd als je er zo over nadenkt. Aan de andere kant is het ook begrijpelijk dat er ergens belasting over moet worden betaald. Het belastingklimaat veranderd bijna elk jaar en dat weten vrij weinig aldus Huub Teesing. Een mening hierover heeft hij wel degelijk, maar begrijpt dat het vaak ook niet anders kan. Desondanks zou Europese wetgeving hier wellicht een einde aan moeten maken.

Huub Teesing vind dat we blij moeten zijn met elke bijdrage welke zowel partiuclieren als ondernemingen (moeten) doen aan de Nederlandse staat….

19
Feb 16

Wat is dat nou eigenlijk een Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon. (aldus Wikipedia)
Huub TeesingDeze landen zouden toch gezamenlijk een eenheid moeten uitstralen, vraagt Huub Teesing zich af?
Hoe kan het dan toch dat indien er economische belangen spelen, ook deze landen voor eigen rechter gaan spelen. Het acute probleem omtrent de vluchtelingen problematiek lijkt hierin een goed voorbeeld van een afbrokkelend geheel wat eigenlijk een verenigd Europa zou moeten voorstellen.
Huub Teesing vind het dan ook opmerkelijk dat sommige landen de deur dichtgooien en het aantal vluchtelingen maximaliseren. In de jaren zestig en zeventig toen de eerste golf aan immigranten Nederland betrad, kwamen er veel meer mensen ons land binnen. Deze werden gevraagd naar Nederland te komen om de klussen en werkzaamheden uit te voeren welke de Nederlanders zelf niet wilde doen.
Toentertijd hoorde je niemand hierover klagen aldus Huub Teesing. Op het moment dat nu een paar duizend vluchtelingen asiel komt aanvragen, is het ineens teveel gevraagd….
De manier waarop sommige Nederlanders hun ongenoegen uiten gaat veel te ver en wordt veel te makkelijk getolereerd. Huub Teesing vind dat we in Nederland mensen slechts op de vingers tikken waarbij soms een meer passende strafmaatregel terecht zou moeten zijn.
Het ophangen van varkens vandaag de dag aan een kerk is klaarblijkelijk normaal. Ditzelfde geldt voor het ophangen van een pop tijdens een voetbalwedstrijd. Hoe kan het dan dat indien iemand hierop wordt aangesproken, er slechts een berisping komt (vergelijkbaar met een tik op de vingers) en een taakstraf van 8 uur….
Nederlanders leven wat dat betreft in een makkelijk en soft landje.. In andere landen die lid zijn van de Europese Unie gelden hele andere regels en wetten. Hier zijn geen berispingen of taak strafjes de regel, maar eerder een uitzondering.
Een Europese Unie is volgens Huub Teesing nog steeds een mooi gedachte goed, echter indien landen zelf dit soort grote humanitaire verschillen blijven hanteren, zal er nooit een echte unie worden bewerkstelligd.


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes