03
Mar 16

Grote schuldenberg in China

De situatie in China op dit moment houdt de beurzen in een wurggreep.  De devaluatie van de Yuan, de Chinese munt, was slechts 2% en dat zou niet direkt aanleiding hoeven te zijn voor grote onrust op de financiële markten, aldus Huub Teesing.  Maar als China dat nodig heeft om de export te stimuleren, is er meer aan de hand. Cijfers over de Chinese huizenmarkt, industrie en detailhandel bevestigen dat beeld. De grondstofprijzen staan al geruime tijd onder druk en dat wordt grotendeels veroorzaakt door afnemende vraag vanuit China.

Huub TeesingOndanks sombere berichten over afkoeling van de Chinese economie, wordt nog altijd gemikt op een groei van 7%. Een scherpe vertraging van de groei kan leiden tot hogere werkeloosheid en sociale onrust en daar hebben de Chinese leiders geen behoefte aan.  Zolang de rente op leningen laag blijft, kan de overheid de economie, in ieder geval op korte termijn, stimuleren. De focus van China gaat van oudsher vooral uit naar de aanbodkant.  Daardoor is China de fabriek van de wereld geworden. Lage lonen, massafabricage en goedkope grondstoffen zorgden ervoor dat veel bedrijven uit Amerika en Europa hun produktie gingen uitbesteden aan China.  Maar door de economische groei zijn ook de loonkosten gestegen, waardoor bedrijven geleidelijk China hebben verruild voor andere landen, zoals Vietnam, Bangladesh en Myanmar.  Zelfs hebben veel bedrijven hun produktie weer teruggebracht naar het thuisland, omdat door vergaande automatisering het weer interessant werd daar te produceren.  Toch keren vele Westerse bedrijven China nog niet massaal de rug toe, want de gestegen loonkosten hebben volgens Huub Teesing ook geleid tot meer koopkracht. Met de dag groeit de behoefte aan verzorgingsprodukten, luxe goederen, zoals auto’s, elektronica en diensten onder de Chinese consument.  Met de aantrekkende consumptie is er dus meer ruimte voor bedrijven, die zich richten op de consument.

Eerdere groeivertragingen zijn bestreden met schulden. In 2014 is de schuld gegroeid tot 2,8 keer de omvang van de economie, aldus een onderzoek van McKinsey Global. Volgens dit onderzoek is het zorgwekkend, dat de helft van de leningen gekoppeld is aan de huizenmarkt en dat de schulden van de lokale overheden waarschijnlijk onhoudbaar zijn.  Nog meer schulden maakt de economie kwetsbaarder, zeker als de rente gaat stijgen en het aantal wanbetalers enorm toeneemt.  Naar de mening van Huub Teesing wordt het daardoor steeds moeilijker met schulden nog een economische groei te bereiken..  China blijft een boeiend land.


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes