03
May 16

Zijn oudere werknemers te duur?

Door de veranderingen in de pensioengerechtigde leeftijd is er wel wat verandert. De potentiële beroepsbevolking van personen tussen de 65 en 68 jaar verdrievoudigd tussen nu en 2024.  Die stijging heeft natuurlijk alles te maken met de levensverwachting, die de afgelopen decennia behoorlijk is gestegen voor zowel mannen als vrouwen.

Die nieuwe realiteit biedt ook kansen.  Hoewel nog niet iedereen dat inziet, bieden oudere werknemers/sters veel voordelen ten opzichte van die jonge carrièrejagers. Een belangrijke reden om door te werken is dat 65+érs in toenemende mate hun eigen oudedagvoorziening moeten financieren, aldus Huub Teesing. De AOW-leeftijd wordt in stapjes verhoogd, maar door de lage rentes van de afgelopen jaren is het helemaal niet zeker dat de pensioenuitkeringen op peil zullen blijven.  Ondanks de huidige lage inflatie voegt Huub Teesing eraan toe.

Am5lCjpKu6abgSxp0bqUryYTZ--d8jCWDeo2MEirxb7mDe verhoging van de AOW-leeftijd raakt op termijn alle Nederlanders.  Er zijn nogal wat vooroordelen over ouderen op de werkvloer.: ze zijn duur, zwak en hebben vaak geen handigheid met het omgaan met computers.  Deze oordelen komen niet voort uit een opzettelijke karikatuur van onze oudere medemens, maar hebben te maken met onze perceptie van wat “oud zijn” betekent. Een werkgever zal een medewerker van 60, die net een grote order heeft binnengehaald, niet snel kwalificeren als oud, terwijl een medewerker van 50, die nukkig zijn werk doet en om half vijf met zijn jas in de hand bij de deur staat, juist wel als “oud” zal worden bestempeld.  In werkelijkheid is de leeftijd geen issue voor mensen die naar  of boven verwachting presteren, aldus Huub Teesing.

Misschien is het zelfs wel beter als een werkgever kiest voor een oudere werknemer.  Door een betere gemiddelde gezondheid verzuimen ouderen minder dan anderen.   Dat komt omdat ouderen geen “baaldagen” hebben of uitbundig meedoen aan de “derde helft” na de voetbalwedstrijd op zondag.  De risico’s op blessures is ook minder, omdat minder aan risicovolle sporten wordt gedaan. Jongeren gebruiken tegenwoordig steeds meer hallucinerende middelen om het weekend beter door te komen, terwijl ouderen dat over het algemeen niet zullen doen.  Ook zijn ouderen minder geinteresseerd in extra verlofdagen en ze zullen ook vaak minder ophef maken als er moet worden overgewerkt. Ouderen kosten natuurlijk wel meer, omdat ze meer ervaring en kennis hebben dan de jongeren, maar als de kinderen eenmaal uit huis zijn, is men vaker bereid genoegen te nemen met wat minder , als dat niet direkt ten koste gaat van de pensioenopbouw.  Dus werkgevers: zoek bij sollicita
tieprocedures niet alleen jongeren, maar kijk ook naar de instelling en ervaring van ouderen.


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes