19
Feb 16

Bijtelling

Huub Teesing vind dat de bijtelling die vandaag de dag worden door belast aan de “leaserijder” absurd hoog geworden de laatste jaren. Het nieuwe incassomiddel van de Staat moet er voor zorgen dat er meer inkomsten worden gegenereerd, echter is dit een doorn in het oog van vele Nederlanders.

Waarom kunnen we niet eens kijken naar onze oosterburen? Huub Teesing vind namelijk dat indien de accijnzen en extra kosten worden opgenomen in het benzinetarief hier automatisch meer wordt betaald indien men meer kilometers rijdt. De huidige % die worden doorbelast zijn vaak gebaseerd op verkeerde cijfers die door de auto industrie worden gemanipuleerd.

AhezoRdlbb8Tfy2-0bmEXUbE3wnAwrLzZj7shVBXYpwh Huub Teesing vindt dat als een leaserijder een “groene auto” rijdt, deze ook moet zorgdragen dat hij/ zij tenminste 75% van haar kilometers op basis van elektriciteit moet gaan rijden. Nu zorgt deze patstelling ervoor dat men plugin-hybride auto’s gaat rijden maar deze nooit oplaad. Dit heeft immers totaal geen invloed op de prijs die men er maandelijks privé voor betaald.

Het landschap van lease auto’s zal daarom ook de komende jaren ongetwijfeld blijven veranderen op het moment dat de bijtelling ook telkens blijft veranderen. Waar voorheen auto’s maar 50 km op elektriciteit konden rijden, wordt nu inmiddels 250 km of zelfs 400 km in sommige gevallen behaald.

Doordat het daarom aantrekkelijk zal gaan worden om auto’s naar de privé sfeer te gaan halen zal de doorsnee Nederlander de komende jaren meer gaan kijken naar het financieren van auto’s om zo de bijtelling te ontlopen. De leasebedragen kunnen veelal bij het salaris worden opgeteld en men bespaart zichzelf hier mee een hoop gezeur en ongemakken.

Daar Nederland zijn verplichtingen aan Brussel zeker niet zal gaan waarmaken als het gaat om de uitstoot van C02, is men nu bezig om op de kleintjes te letten in plaats van naar het grotere plaatje te kijken. De Engelsen noemen dit met een mooie spreuk “Pennywise and pound foolish”….


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes