27
Oct 15

Weg uit Nederland of zelfs Europa?

Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over Nederland en over hun toekomst daarin. Reden is de enorme stroom vluchtelingen, die over Europa wordt uitgestrooid. Ze zijn bang voor hun baan en vrezen dat Nederland weer in een crisis wordt gestort. Die vluchtelingen kosten de gemeenschap zeker de eerste jaren veel geld, vooral omdat de integratie niet makkelijk zal verlopen door taalproblemen, achtergrond en geloof. Door gezinshereniging kan het aantal vluchtelingen nog verviervoudigen. In het verleden is die integratie vaak verkeerd afgelopen. Zo werd recent bekend, dat bijvoorbeeld mensen uit Somalië slecht integreren en meer dan 70% ook na vele jaren nog in de steun zit. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit, dat veel Somalische mensen analfabeet zijn.

Ah-4BOxFgFKDX9pYF9kqjKYaxFTSQv9kPTa-k0XyWcJ6 Dat schijnt in Syrië niet veel beter te zijn: door de langdurige oorlog is het onderwijs al jaren onder de maat. En wie moet daar in de toekomst aan de macht komen? Assad met veel bloed aan zijn handen van wat toch zijn burgers zouden mogen worden genoemd. De rebellen? Als die aan de macht komen, zal er ook geen regering van Nationale eenheid gevormd kunnen worden. We hebben in het recente verleden gezien, dat dat in elk geval in Lybië en Egypte niet heeft gewerkt, dus waarom zou dat wel lukken in Syrië? En de ramp is niet te overzien, als het IS lukt de macht te grijpen. Tegenspraak wordt daar in elk geval niet getolereerd, net als ander geloof en homosexualiteit. Vrouwen blijven dan minderwaardig, maar dat is in meerdere landen in het Midden-Oosten het geval.
Huub Teesing blijft voorstander van opvang in de regio en terug naar het eigen land als de situatie dat mogelijk maakt. Dat mag geld kosten, want dat kost opvang ook. Maar Europa mag niet accepteren, dat de Turkse regering van Erdohan ernstig misbruik maakt van de situatie. Waarom mogen de Koerden zich niet een stuk van Syrië toe-eigenen? Maar dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de rust en vrede in dat gebied. En Koerden uit Turkije kunnen zich dan vestigen in dat gebied, waardoor zij ook verlost zijn van die regering van Erdohan. Voor de bescherming van hun grenzen moeten ze wel op steun van de NAVO kunnen rekenen, zeker zolang het gevaar van IS in de regio aanwezig is, aldus Huub Teesing, die zich ernstig zorgen maakt over de onveilige situatie in het Midden-Oosten. Waar moeten de Nederlanders dan naartoe, als ze het land willen verlaten? Wellicht is Canada een interessante optie? En anders Australië en Nieuw-Zeeland. Die kunnen Nederlanders, die van aanpakken weten, nog steeds goed gebruiken….

30
Sep 15

VLIEGTUIG mh 370 gevonden

Huub Teesing vind het lastig om een uitgesproken mening te hebben omtrent het verongelukte niet toestel van MH 370.

Uiteraard komt dit vanwege het tragische geval dat men nog steeds niet kan zeggen wat er daadwerkelijk is gebeurt en uiteraard om nabestaande niet te willen kwetsen.

Hetgeen Huub Teesing aan de kaak wenst te stellen is het feit dat vliegtuigen vandaag de dag zo enorm geavanceerd zijn maar klaarblijkelijk toch kunnen “verdwijnen”. Het vliegtuig is immers de gehele dag te zien op verscheidene monitors/ app’s en vele andere apparaten. Niet alleen vanaf de aarde gezien, maar ook nog eens door alle satellieten welke in de lucht continue opnames maken van de aarde.

Ahf6653n3cC5wZw8trzqsMirfG_Ls8T5puqJ1aY1mIEkDesondanks lijkt het mogelijk dat een dergelijk groot object ineens niet meer bestaat. Voor veel mensen is dit een enorm fenomeen geweest en geworden waarbij uiteraard de complot theorieën voor het oprapen lagen. Toch moeten mensen zich af gaan vragen welk stukje aarde altijd onontdekt zal blijven. Het mogelijkerwijs neerstorten van het vliegtuig (nu enkele brokstukken zijn gevonden) in zee lijkt dan de meest voorname optie. Dit omdat onze aarde voor ruim 2/3e uit water bestaat en de mens juist dit gedeelte van de aarde het minste kent.

Wat gaat er nu gebeuren nu de eerste resten van het vliegtuig eindelijk is gevonden? Ondanks dat er nog zo weinig antwoorden zijn, lijkt het wel alsof er nog steeds meer vragen bij komen.

Waar vele de correlatie zullen leggen met andere vliegtuigrampen zullen er ook enkele zijn die denken maar MH17 welke is neergeschoten. Het bijkomende euvel is dan wederom de politiek al dan niet op Europees of wereldwijd niveau die er voor moet zorgen dat de onderste steen bovenkomt of de “schuldige” moet worden berecht.

30
Sep 15

Is pesten altijd al zo hip geweest?

Op dit moment verbaas ik me erover hoe in Nederland wordt omgegaan met bepaalde gedragsnormen en waarden.

Hoe kan het nou zo zijn dat we denken op een beschaafde manier met elkaar omgaan terwijl dit niet zo is. Het fenomeen pesten wordt al jaren middels een (in mijn ogen) te zachte campagne gelanceerd. Mensen doen, denken en praten er te luchtig en te makkelijk over. Pesten behoort tot één van de ergste vormen van lichamelijk en geestelijk misbruik/ geweld wat kinderen elkaar aandoen.

De manier waarop voornamelijk jonge kinderen hiermee omgaan zorgt ervoor dat men wordt getekend voor hun verdere groei en ontwikkeling, aldus Huub Teesing. De belemmeringen op psychosociaal gebied zorgt er in een later stadium van dat deze kinderen zich eenzamer voelen en ook zullen gedragen. Dit kan tot problemen en frustraties leiden in hun verdere ontwikkeling, carrières en mogelijke relaties.

Waarom leeft dit probleem dan niet onder de bevolking? Tegenwoordig is een scheldpartijtje op het schoolplein niets in vergelijking tot vroeger. Ik ben zeker geen voorstander van zware straffen, maar vind dat een passende straf wel degelijk tot de mogelijkheden moet behoren.

Wat jongeren tegenwoordig doen is het “bekende” sexting. Een totaal andere manier dan het “oude” briefje in de klas aan elkaar doorgeven….

AhezoRdlbb8Tfy2-0bmEXUbE3wnAwrLzZj7shVBXYpwh

Middels sexting worden persoonlijke beelden (voornamelijk fotos en video’s) tussen jongeren met elkaar gedeeld. Zodra er onenigheid bestaat tussen leerlingen worden dit soort beelden voornamelijk misbruikt. Huub Teesing vind dat dit soort zaken verbannen moeten worden op scholen en schoolpleinen. De manier van pesten veranderen enorm, maar de schade blijft al jarenlang hetzelfde….

Pelgrimstochten

De vraag waarom miljoenen moslims elk jaar deze tocht maken hoeven we elkaar niet meer af te vragen. De vraag waarom er nog steeds zoveel doden vallen onder de gelovigen die deze toch maken echter wel, aldus Huub Teesing.

Afgelopen week was het wederom raak, nu raakten ook weer duizenden mensen betrokken bij een soort van menselijke “stampete”. Hierdoor raakt een enorme hoeveelheid mensen verblind door angst waardoor een ieder het op een rennen zet een bepaalde kant op. Dit soort mensenmassa’s wat voor enorme ravages kan veroorzaken was goed zichtbaar tijdens dodenherdenking een aantal jaar geleden. Toen riep een gestoorde vent het verkeerde woord waardoor er paniek uitbrak. De camera die vanaf bovenaf filmde gaf een goed beeld hiervan weer. Dit waren echter “slechts” honderden mensen in plaats van tien duizenden!!

Huub Teesing hoopt dat ondanks de vele doden die reeds zijn gevallen dat men kijkt naar mogelijkheden om  mensen gefaseerd te laten deelnemen aan deze toch. Ook het opvang, vervoer en wijze waarop deze tocht plaatsvind is toch niet meer van deze tijd?

Een heilige tocht met de dood bekopen zal ongetwijfeld leiden tot vele maagden in het hiernamaals, echter kan ik me niet voorstellen waarom dit soort tochten op deze manier gehouden worden. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Huub Teesing zelf niet in dit soort religies gelooft.

Volgend jaar zullen er ongetwijfeld bepaalde zaken wederom zijn veranderd. Maar ondanks eerdere inspanningen om de route ernaar toe veiliger te maken (zie ook hier een kraanongeluk) gelooft Huub Teesing er niet in dat er de aankomende jaren ook daadwerkelijk wat veranderd.

30
Sep 15

Huub Teesing reizen

Afgelopen week werd ik opgeschrikt van het vreselijke nieuws in Bangkok. De immens grote en drukke stad welke een vreedzame uitstraling op mij altijd heeft gehad komt met tragisch nieuws.

Op de tv ziet Huub Teesing de beelden van een enorme ontploffing waarbij zelfs meerdere mensen helaas het leven laten. Geschokt door de beelden die worden vertoond op het scherm beseft Huub Teesing dat hij nog niet zo heel lang geleden daar op exact dezelfde plek ook heeft gelopen. De ravage die is aangericht is immens. De ooit zo vredige plek waar veel mensen bijeenkwamen om op de lokale markt te eten en elkaar te ontmoetten is veranderd in een ravage.

Op dat moment realiseert Huub Teesing zich dat het plegen van aanslagen eigenlijk altijd en overal kan gebeuren. Plekken op de aardbol waar de meeste mensen niet vaak komen zoals Afghanistan, Syrie en andere delen van de wereld komen wel dagelijks voorbij maar krijgen minder aandacht en attentiewaarde. Dit heeft te maken met het feit dat mensen zich hier moeilijker aan kunnen liëren. Huub Teesing is immers zelf geweest op de plek des onheils in Bangkok wat voor hem de situatie tastbaar maakt, het nieuws wordt ineens persoonlijker en komt hierdoor stukken dichterbij en blijft beter bij mensen “hangen”.

Huub Teesing

Als mensen reizen in het algemeen dan worden vaak bepaalde toeristisch trekpleisters als interessant gezien en daarna pas vaak als gevaarlijk aangemerkt. De reden hiervoor is vaak vrij logisch. Er zijn enorme hoeveelheden toeristen die deze plekken kunnen bezichtigen.

Huub Teesing vraagt zich dan ook af of de manier waarop mensen gaan reizen dan zal gaan veranderen de komende jaren. Houden mensen bewust vast aan de toeristische trekpleisters of gaat men expres andere gebieden bezichtigen om zo de drukte te vermijden en mogelijke risico gebieden?

De manier waarop mensen reizen in het algemeen gaat waarschijnlijk al verschuiven indien nu ook de locaties gaan verschuiven. Wat dit gaat betekenen op de lange termijn is zeker interessant om te gaan volgen want de toeristische industrie is een van de grootste drijfveren en belangrijkste bron van inkomsten voor veel landen.

Huub Teesing zijn reizen zal hij door de huidige gebeurtenissen dan ook zeker niet gaan aanpassen. Hij geeft aan dat hij nadenkt over waar hij naar toe gaat, maar niet per se alle toeristische plekken wenst te vermijden. Het enige waar hij zich wel van bewust is, is dat als iedereen zo denkt, dat de angst toch weer gaat regeren en dat is niet de bedoeling!

Reizen moet mensen immers vrij maken van alledaagse beslommeringen. Het is hetgeen waar men voor spaart, naar uitkijkt of hard voor werkt. Op het moment dat je dan wederom niet tot rust komt, dan gaat het mooie van een vakantie er toch wel een beetje vanaf…..

Blijf gewoon lekker jezelf aldus Huub Teesing en blij vooral lekker veel reizen!!

30
Sep 15

Huub Teesing politics

Het is weer zover, politiek Nederland komt uit hun zomerslaapje voor een nieuw reces. Elk jaar zijn er bijna wel weer verschillende redenen te vinden waarom politici gedurende hun zomervakantie worden teruggeroepen voor een nieuw debat. De vraag die ik me deze keer afstelde was echter, waarom komen politici terug voor een besluit dat eigenlijk al genomen was?

Iedereen weet toch dat Nederland overstag was gegaan voor de nieuwe lening voor de Grieken? Die 5 miljard was al lang en breed in kannen en kruiken, aldus Huub Teesing.

Waar onze minister president enkele weken geleden al had aangegeven dat hij spijt heeft van het breken van zijn verkiezingsbelofte kan het uiteraard niet zo zijn dat iemand die eerst “A” zegt, nu een paar weken later geen “B” zal zeggen.

De echte commotie zou zijn ontstaan als Rutte nu eens “Nee” zou hebben gezegd. Dan was heel oppositie voerend Nederland in rep en roer geweest omdat onze minister president geen vast standpunt in durft te nemen.

Huub Teesing denkt dat de Grieken eigenlijk al failliet zijn. Als men nu aan het kijken is naar het verkopen van de belangrijkste inkomstenbronnen, zoals vliegvelden, telefoonmaatschappijen en genationaliseerde staats ondernemingen, wat gaat de toekomst dan brengen in Zuid Europa?

Huub Teesing Gaan Grieken zich nog verbonden voelen met andere Grieken. Of gaat men nu express de spreekwoordelijke “kont in de krib” gooien en blijven komen met uitingen zoals: “Dan zetten we alle grenzen toch open en zoekt Europa het lekker uit”……

Deze manier van afsplitsen gaat een  enorme impact hebben op zowel het wat armere Oostblok alsmede het rijke Westen. Griekenland als doorgeefluik voor Europa krijgt vanuit meerdere kanten nu harde klappen die men eigenlijk niet kan verwerken. Toch (h)erkennen een hoop landen de situatie maar doen ze er niets aan.

In dat opzicht lijkt het wellicht een beetje op het zomerreces wat we hier in Nederland proberen uit te stralen als rust voor een ieder en even iets anders dan werk…

Over werk gesproken, de gemiddelde Griek welke nu nog met trots op Athene Airport werkt, zal wellicht de binding missen indien dit vliegveld in Duitse handen komt te vallen.

Deze binding symboliseert dan ook wel hetgeen de Nederlandse kiezer op dit moment heeft met het uitzoeken en vinden van een coalitie partij waar men op wilt stemmen….

Zijn Nederlanders dan ook echt anders dan Grieken in bepaalde opzichten, of hebben wij gewoon mazzel met onze rijke buurlanden die nu toch meer macht en financiële daadkracht gaan krijgen in  Europa.

Al met al Huub Teesing denkt dat we nu echt aan een vooravond staan van een aantal serieuze veranderingen welke Europa de komende decennia toch echt gaan veranderen…..

 

30
Sep 15

Wie reist er vandaag de dag nog met het openbaarvervoer?

Toch zeker miljoenen mensen in voornamelijk de randstad. Huub Teesing blijft het maar vreemd vinden dat een treinkaartje behoorlijk wat kost vandaag de dag. Ondanks het feit dat mensen tegenwoordig zoveel andere mogelijkheden hebben om qua vervoer en gemak andere alternatieven te kiezen.

Er worden nu nieuwe innovaties toegepast op het gebied van de autolease branche. Zoals bijvoorbeeld carpoolen met een gehuurde auto vanwege het feit dat iemand vanuit jouw stad richting dezelfde locatie/ postcode wilt reizen.

Huub TeesingWat dacht je van Uberpop. Hoe aantrekkelijk is het wel niet om tegenwoordig een paar minuten langer te wachten op een taxi standplaats om vervolgens financieel veel aantrekkelijker thuis te worden gebracht?
Het zou Huub Teesing overigens niets verbazen als mensen zouden gaan carpoolen via een Uberpop achtige manier om zo sneller meerdere mensen te kunnen vervoeren middels een taxi manier welke wederom voordeliger is.

Reizen in het buitenland wordt over het algemeen steeds gemakkelijker en financieel aantrekkelijker middels de bekende platformen zoals een AirBNB en Uberpop wat zich nog steeds enorm snel uitbreid.

Wat Huub Teesing zich nu afvraagt is of de daadwerkelijke backpacker uit het Europese straatbeeld zal gaan verdwijnen in de toekomst. Als het mensen makkelijker gemaakt gaat worden, kiest men vaak voor de meest eenvoudige oplossing. Indien het toegestaan wordt om meer bagage mee te nemen een vliegtuig in, zal je zien dat mensen steeds meer spullen mee sjouwen op vakanties….

 

Volgens Huub Teesing zal het reizen dan ook de komende 20 jaar aanzienlijk gaan veranderen

17
Sep 15

Vluchtelingenstroom, goed of slecht voor het land?

Elke dag zijn er wel beelden van vluchtelingen, die naar Europa proberen te komen en met name naar de rijke landen.  Dit was allang te voorzien geweest, want er zitten een paar miljoen vluchtelingen in kampen net over de grens van Syrie, die NIET winterbestendig zijn, aldus Huub Teesing. De EU had al veel eerder maatregelen moeten nemen om op die plekken de opvang dragelijker te maken, met voldoende eten, kleding en ook onderwijs.  Dat is onvoldoende gebeurd en nu zit Europa met grote stromen vluchtelingen uit met name Syrie, Afghanistan en Eritrea.  Gelukzoekers hangen aan en hopen op nieuwe toekomst in welvarende landen zoals Duitsland, Zweden, Nederland en Engeland en dat ze nu niet vallen onder ingewikkelde toelatingseisen want bij zulke massa’s vluchtelingen zullen heus wel een aantal er doorheen glippen.  Het blijft zorgelijk, dat de controle op het verleden niet goed kan worden doorgevoerd, zodat potentiële terroristen onder de groep zich kunnen bevinden. Bovendien neemt het aantal moslims in Europa hierdoor ook toe.  Het is ook algemeen bekend, dat moslims over het algemeen grotere families hebben, waardoor er ook een behoorlijke verschuiving in de toekomst gaat plaatsvinden tussen moslims en niet-moslims/ ongelovigen

Huub Teesing is het eens met het voorstel om bij de asielaanvraag tevens te kijken naar de opleiding en het arbeidsverleden, zodat de vluchteling sneller een baan kan vinden en daardoor ook sneller kan inburgeren.  Maar hoe lang blijft Europa nog treuzelen om in te grijpen in die brandhaard, die nu Syrië en Irak heet. Als IS de macht grijpt, wordt het daar echt niet rustiger en komt er wellicht opnieuw een vluchtelingenstroom op gang.  Wellicht is het beter Assad te verdrijven en het land onder te verdelen tussen Libanon en Jordanie en Koerdistan….

 

Voor opnemende landen vormen vluchtelingen, c.q migranten, een belasting voor het systeem.  Er moet voor huisvesting worden gezorgd, waarbij de asielzoekers al snel in concurrentie zijn met de lokale bevolking, waarvan sommigen al jaren op een wachtlijst voor een woning staan… De kosten van levensonderhoud van de migranten moeten worden betaald.  De procedures voor een eventuele permannente verblijfsvergunning duren zo lang, dat de kosten per asielzoeker enorm kunnen oplopen.  En is hun bijdrage aan de economie van het land de eerste jaren vrijwel nihil, aldus Huub Teesing.

Sommigen zeggen nu, dat die migranten een oplossing zijn voor de nakende vergrijzing op onze arbeidsmarkt, maar het is erg onzeker, dat hun bekwaamheden een oplossing bieden voor dat probleem, nog even los van de taal- en andere aanpassingsproblemen.

Over de gevolgen van deze instroom van grote aantallen migranten hoeft men zich geen illusie te koesteren.  Volgens Huub Teesing verdraagt omvangrijke immigratie zich niet met het hebben van een verzorgingsstaat.  Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.

26
Aug 15

Macedonië, een vakantieland in opkomst?

Macedonië is een land,dat niet betrokken is geweest in de Balkanoorlog.  Het is een fraai land, dat steeds meer ontdekt wordt door de toeristen.  Er is veel te zien, maar ook culinair te genieten voor zeer lage prijsjes.  De keuken is, volgens Huub Teesing, vooral beïnvloed door de Grieken en Italianen.  De salades hebben veelal feta als belangrijk ingrediënt, maar de tomaten, die ze daar gebruiken, hebben nog echt smaak.

 

De vleesgerechten hebben forse afmetingen en gewichten, maar zijn heerlijk en goedkoop.  En waar in Europa krijg je nog een heerlijke pizza voor nog geen 4 euro, aldus Huub Teesing?

Het Meer van Ohrid is één van de oudste meren van Europa en op sommige plekken bijna 300 meter diep.  Je vindt er vissoorten, die elders in Europa niet voorkomen.  Het water is schoon, zodat het dankbaar als zwemmeer wordt gebruikt in de zomer.  Dankzij de wat hogere ligging (700 meter) is het in de warmste maanden juli en augustus niet zo verstikkend warm als in Spanje of Griekenland.

Het vliegveld van Ohrid is alleen in gebruik in de maanden mei t/m september.  Dat gaat wellicht veranderen, als de skigebieden wat verder worden ontwikkeld: die zijn op 2 uur rijden met de auto en zijn nu al prachtig maar nog wat eenvoudig.

Vanuit Nederland en België vliegen de volgende luchtvaartmaatschappijen naar Ohrid: Arke en Jetair(straks TUI) en Wizzair.

Voor de jeugd is er veel te doen: veel watersport, mountaingliding, en voldoende gezellige bars en clubs, direkt aan de waterkant.  De hotels zijn over het algemeen 3 sterren niveau, zodat je niet teveel luxe kunt verwachten, maar de prijzen zijn ook daar laag.  Er zijn ook 4-sterren hotels te boeken en fraaie appartementen te huren, vaak met een mooie ligging direkt aan het meer.

Dus als je eens wat anders wil, dan kan Macedonië een goed alternatief zijn, aldus Huub Teesing, die er zelf al een aantal malen is geweest.

28
Jul 15

Wie reist er vandaag de dag nog met het openbaarvervoer?

Toch zeker miljoenen mensen in voornamelijk de randstad. Huub Teesing blijft het maar vreemd vinden dat een treinkaartje behoorlijk wat kost vandaag de dag. Ondanks het feit dat mensen tegenwoordig zoveel andere mogelijkheden hebben om qua vervoer en gemak andere alternatieven te kiezen.

Huub Teesing ReizenEr worden nu nieuwe innovaties toegepast op het gebied van de autolease branche. Zoals bijvoorbeeld carpoolen met een gehuurde auto vanwege het feit dat iemand vanuit jouw stad richting dezelfde locatie/ postcode wilt reizen.

Wat dacht je van Uberpop. Hoe aantrekkelijk is het wel niet om tegenwoordig een paar minuten langer te wachten op een taxi standplaats om vervolgens financieel veel aantrekkelijker thuis te worden gebracht?

Het zou Huub Teesing overigens niets verbazen als mensen zouden gaan carpoolen via een Uberpop achtige manier om zo sneller meerdere mensen te kunnen vervoeren middels een taxi manier welke wederom voordeliger is.

Reizen in het buitenland wordt over het algemeen steeds gemakkelijker en financieel aantrekkelijker middels de bekende platformen zoals een AirBNB en Uberpop wat zich nog steeds enorm snel uitbreid.

Wat Huub Teesing zich nu afvraagt is of de daadwerkelijke backpacker uit het Europese straatbeeld zal gaan verdwijnen in de toekomst. Als het mensen makkelijker gemaakt gaat worden, kiest men vaak voor de meest eenvoudige oplossing. Indien het toegestaan wordt om meer bagage mee te nemen een vliegtuig in, zal je zien dat mensen steeds meer spullen mee sjouwen op vakanties….

Volgens Huub Teesing zal het reizen dan ook de komende 20 jaar aanzienlijk gaan veranderen..…

28
Jul 15

Hebben brandstofcellen en hybrides nog een toekomst?

Veel autofabrikanten, zoals Toyata, Honda en GM zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van de brandstofcel-auto.  Die ontwikkeling gaat niet snel, men verwacht niet voor 2030 een voldoende grote infrastructuur te hebben uitgerold, dat mensen een dergelijke auto in overweging gaan nemen. Hetzelfde probleem is er met auto’s op elektriciteit, hoewel daar nu veel meer oplaadmogelijkheden zijn.  Probleem blijft echter de actieradius., aldus Huub Teesing, die zelf lang overwoog een Renault Twizzy aan te schaffen, maar daarvan afzag door de beperkte actieradius en snelheid.  Bovendien wilde zijn grote hond met geen stokslagen achterin de kleine cabine.

 

Huub Teesing Auto

Hybrides zijn de laatste jaren populair geworden dankzij de lage bijtelling en diverse subsidieregelingen.  Die voordelen worden nu allengs kleiner, omdat de staatssecretaris van Financiën tot het inzicht is gekomen, dat de schatkist daardoor wel al teveel geld misliep.  Toch blijft voorlopig elektrisch of hybride rijden nog wel interessant, maar het blijft vreemd dat geen enkele hybride auto de opgegeven verbruikscijfers haalt…

Hybridetechniek is echter niet alleen een zuinigheidsmaatregel, maar ook een manier om meer vermogen en betere prestaties uit je auto te persen, zo vervolgt Huub Teesing.  Tot slot: of je nu een elektrische auto wilt, of een hybride, of eentje met een brandstofcel of toch trouw blijft aan de vertrouwde benzine – of dieselmotor, de komende jaren neemt de keuze alleen maar toe..  Om alles duidelijk te maken, hebben sommige autofabrikanten voor hun speciale auto’s lange namen bedacht, zoals BlueTec HYBRID of PLUG-IN HYBRID, in chroom.  Daardoor dreigt de wereldvoorraad chroom uitgeput te raken.  Dus het advies van Huub Teesing is, de namen terug te brengen tot heldere symbolen, zoals “e” of “h”


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes