30
Sep 15

Is pesten altijd al zo hip geweest?

Op dit moment verbaas ik me erover hoe in Nederland wordt omgegaan met bepaalde gedragsnormen en waarden.

Hoe kan het nou zo zijn dat we denken op een beschaafde manier met elkaar omgaan terwijl dit niet zo is. Het fenomeen pesten wordt al jaren middels een (in mijn ogen) te zachte campagne gelanceerd. Mensen doen, denken en praten er te luchtig en te makkelijk over. Pesten behoort tot één van de ergste vormen van lichamelijk en geestelijk misbruik/ geweld wat kinderen elkaar aandoen.

De manier waarop voornamelijk jonge kinderen hiermee omgaan zorgt ervoor dat men wordt getekend voor hun verdere groei en ontwikkeling, aldus Huub Teesing. De belemmeringen op psychosociaal gebied zorgt er in een later stadium van dat deze kinderen zich eenzamer voelen en ook zullen gedragen. Dit kan tot problemen en frustraties leiden in hun verdere ontwikkeling, carrières en mogelijke relaties.

Waarom leeft dit probleem dan niet onder de bevolking? Tegenwoordig is een scheldpartijtje op het schoolplein niets in vergelijking tot vroeger. Ik ben zeker geen voorstander van zware straffen, maar vind dat een passende straf wel degelijk tot de mogelijkheden moet behoren.

Wat jongeren tegenwoordig doen is het “bekende” sexting. Een totaal andere manier dan het “oude” briefje in de klas aan elkaar doorgeven….

AhezoRdlbb8Tfy2-0bmEXUbE3wnAwrLzZj7shVBXYpwh

Middels sexting worden persoonlijke beelden (voornamelijk fotos en video’s) tussen jongeren met elkaar gedeeld. Zodra er onenigheid bestaat tussen leerlingen worden dit soort beelden voornamelijk misbruikt. Huub Teesing vind dat dit soort zaken verbannen moeten worden op scholen en schoolpleinen. De manier van pesten veranderen enorm, maar de schade blijft al jarenlang hetzelfde….

Pelgrimstochten

De vraag waarom miljoenen moslims elk jaar deze tocht maken hoeven we elkaar niet meer af te vragen. De vraag waarom er nog steeds zoveel doden vallen onder de gelovigen die deze toch maken echter wel, aldus Huub Teesing.

Afgelopen week was het wederom raak, nu raakten ook weer duizenden mensen betrokken bij een soort van menselijke “stampete”. Hierdoor raakt een enorme hoeveelheid mensen verblind door angst waardoor een ieder het op een rennen zet een bepaalde kant op. Dit soort mensenmassa’s wat voor enorme ravages kan veroorzaken was goed zichtbaar tijdens dodenherdenking een aantal jaar geleden. Toen riep een gestoorde vent het verkeerde woord waardoor er paniek uitbrak. De camera die vanaf bovenaf filmde gaf een goed beeld hiervan weer. Dit waren echter “slechts” honderden mensen in plaats van tien duizenden!!

Huub Teesing hoopt dat ondanks de vele doden die reeds zijn gevallen dat men kijkt naar mogelijkheden om  mensen gefaseerd te laten deelnemen aan deze toch. Ook het opvang, vervoer en wijze waarop deze tocht plaatsvind is toch niet meer van deze tijd?

Een heilige tocht met de dood bekopen zal ongetwijfeld leiden tot vele maagden in het hiernamaals, echter kan ik me niet voorstellen waarom dit soort tochten op deze manier gehouden worden. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Huub Teesing zelf niet in dit soort religies gelooft.

Volgend jaar zullen er ongetwijfeld bepaalde zaken wederom zijn veranderd. Maar ondanks eerdere inspanningen om de route ernaar toe veiliger te maken (zie ook hier een kraanongeluk) gelooft Huub Teesing er niet in dat er de aankomende jaren ook daadwerkelijk wat veranderd.


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes