19
Feb 16

Innovatie, een kracht van Nederland?

Zoals bekend kunnen innovaties de economische groei stimuleren. Dan moeten bedrijfsleven, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties wel goed samenwerken, aldus Huub Teesing.  Wil Nederland concurrerend blijven, dan moet een goed onderwijs en stevig innovatiebeleid een belangrijk speerpunt zijn van de regering.  En daar blijkt toch wel de schoen te wringen.  Hoeveel jongeren beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift?  Als je verslagen leest van studenten, dan wemelt het van de taalfouten.  Gelukkig is nu nog de kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeksinstituten hoog en worden veel patenten aangevraagd, mede dankzij het feit dat de samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven goed is. Maar ook daar beginnen we achter te lopen in vergelijking met landen als Duitsland en de Verenigde Staten.

3Waar we wel positief in uitspringen, is de infrastructuur.  Regelmatig terugkerende files, omleidingen en opgebroken wegen doen wellicht anders vermoeden, maar de Nederlandse infrastructuur scoort heel goed. Nederland is dan ook een geweldig doorvoerland geworden, waarvan de haven van Rotterdam erg van heeft geprofiteerd.   Een uitgebreide en efficiënte infrastructuur is dus belangrijk voor het functioneren van de economie, aldus Huub Teesing.  Bij opkomende landen is dat vaak niet het geval, waardoor veel economische potentie daar blijft liggen.  Een slechte infrastructuur belemmert immers de binnen- en buitenlandse handel.

Hoewel Nederland goed scoort op een aantal punten, zijn er ook duidelijke achterblijvers. Het is in Nederland moeilijk om een goede financiering te krijgen voor nieuwe ideeën. Andere problemen, volgens Huub Teesing, zijn de weinig flexibele arbeidsmarkt, het huidige belastingstelsel en de veel te grote overheid.  Het bedrijfsleven heeft  te maken met veel te veel wet- en regelgeving.  Daardoor kunnen bedrijven veel minder snel inspelen op kansen en hebben ze ook veel minder de mogelijkheid nieuwe ideeën te testen.  Vooral dat laatste zou fiscaal aantrekkelijker moeten worden gemaakt, aldus Huub Teesing. Voor Nederland blijft er dus nog voldoende werk aan de winkel….


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes