19
Feb 16

Investeren in de nieuwe economie

Wie vandaag de dag nog denkt dat investeren alleen voor de zeer vermogende Nederlanders is, heeft het goed mis.

Huub Teesing investeert al jaren in start ups en plukt hier naar eigen zeggen af en toe best goede vruchten van. Het rendement is in ieder geval vele malen beter dan het vermogen weg zetten bij een bank…..

Veel Nederlanders “potten” nog steeds hun zuur verdiende en veel te hoog belaste vermogen op een traditionele bank. De vraag is echter, in hoeverre heeft zoiets nog toekomst? Het huidige klimaat waarmee eenvoudig geld kan worden uitgeleend is echter gunstig, maar op het moment dat het verkrijgen van liquide middelen eenvoudig wordt, is het rentepercentage simpelweg niet interessant genoeg om vermogen te laten verpieteren bij een bank, aldus Huub Teesing.

1Veel meer Nederlanders kiezen er de laatste jaren er dan ook voor om een klein bedrag apart te leggen om de economie een nieuwe boost te geven. Startups kunnen dan middels de bekende crowdfunding platformen kijken naar mogelijkheden om hun bedrijf van een goede financiële injectie te voorzien. Deze manier van investeren vergt doorgaans weinig aandacht daar het gaat om vaak preferente aandelen welke ook nog eens door heel veel verschillende mensen worden aangekocht.

De nieuwe economie kenmerkt zich volgens Huub Teesing dan ook als een economie waarin de gevestigde orde moet kijken naar hun eigen corebusiness. Veel gehoorde verhalen gaan dan ook over “unicorns” of disruptive trendsetters welke men veelal tegenkomt in de online markt, en ook de bancaire sector of de healthindustrie.

Het spel van investeren is de laatste jaren wel veranderd. Waar voorheen men een “aandelenpakket” had en hiervoor een bepaald bedrag reserveerde om gewoonweg een aantal jaar te laten staan en te hopen dat hier iets uitkomt, ziet men een verschuiving van de manier waarop investeerders kijken naar hun vermogen. Alles moet en kan sneller vandaag de dag. Dit heeft simpelweg te maken dat alles informatie sneller en beter kan worden tentoongesteld. Grote bedrijven zijn te besturen met smartphone, en rendementen krijgen een kortere ROI doordat men sneller geld wenst te verdienen.

Huub Teesing vind dan ook dat niet alleen investeerders aan het veranderen zijn net zo als de economie aan het veranderen is, maar ook de manier waarop. Dit kan uiteraard goede gevolgen hebben voor de economie, maar tja, dat weet niemand vooralsnog……


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes