24
Apr 17

Ratten nuttige dieren?

Er zijn natuurlijk dieren, die met uitsterven worden bedreigd, maar volgens Huub Teesing vallen daar ratten niet onder. Wat is het nut van ratten?  Ze kunnen als proefdieren worden gebruikt en daar heeft Huub Teesing niet zoveel moeite mee.  Ratten brengen namelijk veel ziektes over, veroorzaken schade aan dijken, gewassen , bekabeling en nog veel meer ongein.

downloadEr zijn in de wereld veel bedrijven actief in het bestrijden van de ratten.  Het schijnt dat er meer ratten dan mensen zijn.  Dat komt omdat een rat een nestje kan hebben van wel 10 jongen…  Nog erger is dat hij/zij in een jaar wel 15 nesten kan voortbrengen.  Het enige voordeel dat ratten over het algemeen drie jaar leven…

Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 7 miljard ratten. Alleen al in Engeland zijn er evenveel ratten als inwoners.  In Parijs is het nog erger: daar zijn 4 ratten per inwoner! In Nederland is het ook erg.  In elke stad worden de ratten bestreden, op Utrecht en Rotterdam na.  Daar hebben de socialistische raadpleden een beter plan uitgebroed.  Die willen een zogenaamd rattenparadijs. De beestjes moeten gevangen worden en worden uitgezet op een speciaal terrein, waar ze vrij kunnen leven en zich kunnen voortplanten.  Het zou ook een idee van de Partij voor de Dieren kunnen zijn.  Zoals hierboven al stond, kunnen ratten zich zeer snel voortplanten, dus je hebt een aardig terrein nodig. Je kunt vraagtekens zetten bij het plan om die ratten binnen het terrein te houden: ze kunnen zich vrijwel overal doorheen vreten.  Het zou een zogenaamde bezienswaardigheid moeten worden. Lekker dagje uit met de kinderen, naar het Rattenparadijs. Gratis toegang.  Nu maar afwachten wat voor virussen die kinderen kunnen oplopen.  Het lijkt erop dat die socialisten van de rattten besnuffeld zijn: hoe krankzinnig moet je zijn om met zo’n plan te komen…


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes