17
Sep 15

Vluchtelingenstroom, goed of slecht voor het land?

Elke dag zijn er wel beelden van vluchtelingen, die naar Europa proberen te komen en met name naar de rijke landen.  Dit was allang te voorzien geweest, want er zitten een paar miljoen vluchtelingen in kampen net over de grens van Syrie, die NIET winterbestendig zijn, aldus Huub Teesing. De EU had al veel eerder maatregelen moeten nemen om op die plekken de opvang dragelijker te maken, met voldoende eten, kleding en ook onderwijs.  Dat is onvoldoende gebeurd en nu zit Europa met grote stromen vluchtelingen uit met name Syrie, Afghanistan en Eritrea.  Gelukzoekers hangen aan en hopen op nieuwe toekomst in welvarende landen zoals Duitsland, Zweden, Nederland en Engeland en dat ze nu niet vallen onder ingewikkelde toelatingseisen want bij zulke massa’s vluchtelingen zullen heus wel een aantal er doorheen glippen.  Het blijft zorgelijk, dat de controle op het verleden niet goed kan worden doorgevoerd, zodat potentiële terroristen onder de groep zich kunnen bevinden. Bovendien neemt het aantal moslims in Europa hierdoor ook toe.  Het is ook algemeen bekend, dat moslims over het algemeen grotere families hebben, waardoor er ook een behoorlijke verschuiving in de toekomst gaat plaatsvinden tussen moslims en niet-moslims/ ongelovigen

Huub Teesing is het eens met het voorstel om bij de asielaanvraag tevens te kijken naar de opleiding en het arbeidsverleden, zodat de vluchteling sneller een baan kan vinden en daardoor ook sneller kan inburgeren.  Maar hoe lang blijft Europa nog treuzelen om in te grijpen in die brandhaard, die nu Syrië en Irak heet. Als IS de macht grijpt, wordt het daar echt niet rustiger en komt er wellicht opnieuw een vluchtelingenstroom op gang.  Wellicht is het beter Assad te verdrijven en het land onder te verdelen tussen Libanon en Jordanie en Koerdistan….

 

Voor opnemende landen vormen vluchtelingen, c.q migranten, een belasting voor het systeem.  Er moet voor huisvesting worden gezorgd, waarbij de asielzoekers al snel in concurrentie zijn met de lokale bevolking, waarvan sommigen al jaren op een wachtlijst voor een woning staan… De kosten van levensonderhoud van de migranten moeten worden betaald.  De procedures voor een eventuele permannente verblijfsvergunning duren zo lang, dat de kosten per asielzoeker enorm kunnen oplopen.  En is hun bijdrage aan de economie van het land de eerste jaren vrijwel nihil, aldus Huub Teesing.

Sommigen zeggen nu, dat die migranten een oplossing zijn voor de nakende vergrijzing op onze arbeidsmarkt, maar het is erg onzeker, dat hun bekwaamheden een oplossing bieden voor dat probleem, nog even los van de taal- en andere aanpassingsproblemen.

Over de gevolgen van deze instroom van grote aantallen migranten hoeft men zich geen illusie te koesteren.  Volgens Huub Teesing verdraagt omvangrijke immigratie zich niet met het hebben van een verzorgingsstaat.  Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes