24
Apr 17

Voorkom dat ruzie uit de hand loopt….

Ruzie komt in de beste relaties voor: dichtgesmeten deur, huilpartij of schelden, waardoor de andere partij zich gekwetst voelt.  Bij zo’n ruzie kan het er behoorlijk heftig aan toegaan.  Als partners niet tot een oplossing komen, kan de zaak ontploffen.  Allerlei middelen worden gebruikt om je punt duidelijk te maken. Hierbij kan je denken aan stemverheffing, schelden of nog erger lichamelijk geweld.  Volgens een psycholoog is dan ook het grote verschil tussen een redelijke discussie en een ruzie waarbij het hard tegen hard gaat dat elke partij zijn/haar gelijk wil hebben en dat niet naar een compromis wordt gezocht, maar dat elke partij gewoon wil winnen.

Overigens is het beter, dat je wel zegt wat je op je lever hebt, want dat is beter dan je frustaties te lang voor imagesje te houden, aldus Huub Teesing.  Op die manier worden beide partijen gedwongen te kijken naar bewuste en onbewuste gemaakte afspraken.  Die gemaakte afspraken kunnen namelijk na verloop van tijd gaan wrikken.  Stel je die onderwerpen op een normale wijze ter discussie, dan kunnen die problemen worden opgelost. Op conflictgebied zijn er volgens de psycholoog drie typen mensen aan te wijzen: de binnenvetters, de aanklampers en de blindschieters.  De binnenvetters lopen liever weg om de lieve vrede te bewaren. Zij zijn in staat zich goed te beheersen. De aanklampers gaat juist in de aanval, meestal uit angst de ander te verliezen.  De blindschieters hebben een temperamentvol karakter en zijn als persoon niet erg tactvol.  De binnenvetter kan overigens best een woede-uitbarsting krijgen en dat gebeurt op het moment dat hij/zij in het nauw worden gedreven.  Dan nemen de emoties de overhand.  Dan worden dingen gezegd, waar ze later weer spijt van hebben.  Over het algemeen worden vooral  mannen tot de groep binnenvetters gerekend, aldus Huub Teesing en vrouwen blijven langer kwaad of vergeten minder gemakkelijk zaken, die hun hebben gekwetst.  Met leeftijd heeft het ook niet veel te maken: levenservaring telt niet echt. Maar je kunt jezelf als oudere wel makkelijker een halt toeroepen, om te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen.

Op de werkplek hou je je toch beter in, omdat ruzie niet professioneel is.  Misschien ben je ook wel bang je baan te verliezen.  Je zou kunnen zeggen, dat de meesten van ons binnenvetters zijn als het een baan betreft.  Toch is het verstandig het probleem aan te kaarten met een kollega en zo mogelijk nieuwe afspraken te maken.  Heb het bij die meningsverschillen vooral over de inhoud.  Je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar het kan zorgen voor oplossingen en minder wrok.  En dat kan de werksfeer sterk verbeteren, aldus Huub Teesing


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes