19
Feb 16

Waarom doet Denemarken het beter dan Nederland?

Ik zag recent in de pers een lijstje van de top 10 meest tevreden landen in de wereld.  Daar stond ook Nederland bij, maar het kleine landje Denemarken stond nog ruim boven ons. Hoe is dat nu mogelijk, want het land heeft heel veel bureaucratie en ruimhartige voorzieningen, nog meer dan in Nederland.  Volgens Huub Teesing  nemen deze voorzieningen de prikkels weg om te gaan werken. Het is ook bekend, dat een beleid, dat erop gericht is werklozen te helpen, vaak leidt tot langdurige werkeloosheid. En als de verzorgingsstaat op orde is, dan wordt dat een onderdeel van de verwachting onder de bevolking.  En dan zou je steeds meer moeten geven om de bevolking tevreden te houden.  In Nederland bouwen we die verzorgingsstaat juist een beetje af omdat die onbetaalbaar is geworden.  Waarom lukt het die Denen dan wel?

2Volgens Huub Teesing gooit Denemarken hoge ogen op het terrein van (arbeids-)produktiviteit en bedrijfsklimaat.   En als het gaat om het gemak van zakendoen, dan valt Nederland uit de toon. Eén van de beloftes van kabinet Rutte was een verminderde regeldruk, maar na zo’n 6 jaar regeren moet je toch wel concluderen, dat de regeldruk meer en de reeds lange procedures alleen maar langer zijn geworden.  Het verkrijgen van een bouwvergunning kost in Nederland veel tijd en geld. Als voorbeeld noemt Huub Teesing de lange procedures die nodig waren voor de Maasvlakte, terwijl dat voor een grote uitbreiding van de haven in Shanghai slechts een half jaar duurde….  Nederland had toonaangevend kunnen zijn op het gebied van het bouwen van windmolens, maar trage procedures en weinig subsidiebereidheid deden de produktie voor een groot deel verhuizen naar Denemarken.  En als je nu ziet hoeveel windmolens er nu reeds zijn in ons land en hoeveel er nog zullen worden geplaatst, dan is ook dat een gemiste kans.  Denemarken scoort ook beter op het gebied van arbeidsflexibiliteit, terwijl ook de staatsschuld lager is.

Kortom, we kunnen nog heel wat leren van dat kleine landje, aldus Huub Teesing


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes