19
Feb 16

Wat is dat nou eigenlijk een Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het (in 2007 ondertekende) Verdrag van Lissabon. (aldus Wikipedia)
Huub TeesingDeze landen zouden toch gezamenlijk een eenheid moeten uitstralen, vraagt Huub Teesing zich af?
Hoe kan het dan toch dat indien er economische belangen spelen, ook deze landen voor eigen rechter gaan spelen. Het acute probleem omtrent de vluchtelingen problematiek lijkt hierin een goed voorbeeld van een afbrokkelend geheel wat eigenlijk een verenigd Europa zou moeten voorstellen.
Huub Teesing vind het dan ook opmerkelijk dat sommige landen de deur dichtgooien en het aantal vluchtelingen maximaliseren. In de jaren zestig en zeventig toen de eerste golf aan immigranten Nederland betrad, kwamen er veel meer mensen ons land binnen. Deze werden gevraagd naar Nederland te komen om de klussen en werkzaamheden uit te voeren welke de Nederlanders zelf niet wilde doen.
Toentertijd hoorde je niemand hierover klagen aldus Huub Teesing. Op het moment dat nu een paar duizend vluchtelingen asiel komt aanvragen, is het ineens teveel gevraagd….
De manier waarop sommige Nederlanders hun ongenoegen uiten gaat veel te ver en wordt veel te makkelijk getolereerd. Huub Teesing vind dat we in Nederland mensen slechts op de vingers tikken waarbij soms een meer passende strafmaatregel terecht zou moeten zijn.
Het ophangen van varkens vandaag de dag aan een kerk is klaarblijkelijk normaal. Ditzelfde geldt voor het ophangen van een pop tijdens een voetbalwedstrijd. Hoe kan het dan dat indien iemand hierop wordt aangesproken, er slechts een berisping komt (vergelijkbaar met een tik op de vingers) en een taakstraf van 8 uur….
Nederlanders leven wat dat betreft in een makkelijk en soft landje.. In andere landen die lid zijn van de Europese Unie gelden hele andere regels en wetten. Hier zijn geen berispingen of taak strafjes de regel, maar eerder een uitzondering.
Een Europese Unie is volgens Huub Teesing nog steeds een mooi gedachte goed, echter indien landen zelf dit soort grote humanitaire verschillen blijven hanteren, zal er nooit een echte unie worden bewerkstelligd.


Leave a Reply


Copyright © 2018 Huub Teesing – Teesing Group
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes